มีบริการจัดส่งฟรีหรือไม่ ?

 

แน่นอนทาง ZALORA มีบริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศไทย

 

หากยอดสั่งซื้อของท่านผ่านยอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนด ท่านจะได้รับสิทธิ์บริการจัดส่งสินค้าฟรี มิฉะนั้นจะมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง

 

*ค่าธรรมเนียมคิดจากยอดรวมต่อร้านค้า หากท่านได้สั่งซื้อสินค้าหลายรายการจากร้านค้าที่แตกต่างกัน อาจทำให้มีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นได้

 

 

ลูกค้าสามารถดูตัวอย่างในการคิดค่าธรรมเนียมในเหตุการณ์จำลองด้านล่าง

 

ตัวอย่างที่ 1 

 

  • สินค้า 2 ชิ้นจัดจำหน่าย โดย ZALORA มูลค่ารวม 620 บาท ซึ่ง < 690 บาท จึงเสียค่าธรรมเนียม 89 บาท

  • สินค้า 1 ชิ้นจัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป A มูลค่ารวม 990 บาท ซึ่ง > 490 บาท จึงไม่เสียค่าธรรมเนียม

  • สินค้า 1 ชิ้น จัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป B มูลค่ารวม 350 บาท ซึ่ง < 490 บาท จึงเสียค่าธรรมเนียม 69 บาท

 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 89 + 69 = 158 บาท

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2

  • สินค้า 3 ชิ้นจัดจำหน่ายโดย ZALORA มูลค่ารวม 1101 บาท ซึ่ง > 690 บาท จึงไม่เสียค่าธรรมเนียม

  • สินค้า 1 ชิ้นจัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป A มูลค่ารวม 350 บาท ซึ่ง < 490 จึงเสียค่าธรรมเนียม 69 บาท

  • สินค้า 1 ชิ้นจัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป B มูลค่ารวม 350 บาท ซึ่ง < 490 จึงเสียค่าธรรมเนียม 69 บาท

 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 69 + 69 = 138 บาท

 

 

 

ตัวอย่างที่ 3

 

 

 

  • สินค้า 3 ชิ้นจัดจำหน่ายโดย ZALORA มูลค่ารวม 622 บาท ซึ่ง < 690 บาท จึงเสียค่าธรรมเนียม 89 บาท

  • สินค้า 1 ชิ้นจัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป A มูลค่ารวม 350 บาท ซึ่ง < 490 จึงเสียค่าธรรมเนียม 69 บาท

  • สินค้า 1 ชิ้นจัดจำหน่ายโดยร้านค้าทั่วไป B มูลค่ารวม 350 บาท ซึ่ง < 490 จึงเสียค่าธรรมเนียม 69 บาท

 

ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 89 + 69 + 69 = 227 บาท

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

พัฒนาโดย Zendesk